KUNTO – Uusilla kunnallisilla toimilla työkuntoon ja työelämään

Palvelumuotoilu KUNTO-hankkeessa

KUNTO – Uusilla kunnallisilla toimilla työkuntoon ja työelämään oli Lahden kaupungin ESR-rahoitteinen hanke ajalla 6.2021–5.2023. Hanke kytkeytyi tiiviisti Lahden seudun työllisyyden kuntakokeiluun. Kohderyhmänä olivat Lahden seudun kuntakokeilun alle 30-vuotiaat lahtelaiset.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa heikossa työmarkkina-asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien työttömien työnhakijoiden työkykyä ja työllistymistä. Hankkeessa käynnistettiin kunnallinen sosiaali- ja terveyspalveluyhteistyön malli, joka edistää työnhakijoiden hyvinvointia, työkykyä ja ohjaavat heidät oikeisiin jatkopalveluihin tai avoimille työmarkkinoille. Lisäksi käynnistettiin kunnallinen työelämäyhteistyön malli, joka edistää työnhakijoiden työllistymistä ja auttaa alueen yrityksiä löytämään osaajia hyödyntämällä molempia osapuolia tukevia työllistymisen tapoja.

Pitkän tähtäimen tavoitteena hankkeessa oli olla osana Lahteen kestävä ja pysyvä työllisyyden toimintamallin rakentamista.

Asiakas

Lahden Kaupunki

Toimiala

Julkiset palvelut

Mitä teimme?

Palvelumuotoilu
Julkaisun koostaminen

Hiljainen tieto näkyväksi

Yhteistyön tavoitteena oli olla apuna hankkeen pohjalta syntyneiden palveluiden muotoilussa. Hankkeessa lähestyttiin palvelumuotoilua yhtenä menetelmänä kehittää hankkeen kokeiluja palvelukonsepteiksi sekä dokumentoida hankkeen tuloksia. Asiantuntijamme oli apuna palveluiden kehittämisessä ja konseptoinnissa.

Hankkeessa oli tehty pitkäjänteistä kehittämistyötä asiakastyön rinnalla ja syntyneet toimintamallit, kokeilut ja hiljainen tieto haluttiin tehdä näkyväksi ja jatkohyödynnettäväksi.

Tiedonkeruu

• Työpajat
• Haastattelut
• Palvelupolut

Jäsentely

• Konseptoinnin työpajat
• Tulevaisuustyöpaja
• Palvelupolut ja asiakastarinat

Tuotos

• Dokumentointi
• Palvelukonseptit
• Kirjanen

Tiedonkeruusta palvelukuvauksiin

Kevään 2023 aikana aloitimme yhteistyön KUNTO-hankkeen henkilöstön kanssa. Yhteistyö alkoi tiedonkeruusta ja koostui useista työpajoista. Toimimme asiantuntijoina, järjestimme ja ohjasimme työpajoja sekä osallistuimme kokonaisuuden konseptointiin ja kuvaukseen. Kiteytimme kerätyn tiedon pohjalta palvelukuvauksen sisällöt, joita työstettiin eteenpäin sidosryhmien kanssa.

Toimintamallit ja tulokset yhteen

Hankkeen lopuksi tuotimme yhteenvedon kirjasen, jossa esiteltiin kattavasti projektiin liittyvät tulokset ja palvelukonseptit. Kirjanen sisälsi muun muassa analyysin työpajoista saaduista tuloksista, visualisointien avulla havainnollistetut kehitysideat ja yhteenvetoraportin projektin kokonaisuudesta.

Projekti kokosi yhteen hankkeen toimijoiden hiljaisen tiedon, syntyneet oivallukset ja kehitetyt toimintamallit yksiin kansiin, mikä tarjoaa kaupungin työllisyyspalveluille arvokasta tietoa ja työkaluja palveluiden jatkokehittämiseen.

Hankkeen lopuksi tuotimme yhteenvedon kirjasen, jossa esiteltiin kattavasti projektiin liittyvät tulokset ja palvelukonseptit.

Projektissa mukana

Martta

Palvelumuotoilu

+358 46 922 2988
[email protected]

Tutustu myös...

Halsion

Yritysilme ja verkkosivut

Hutcode

Identiteetti ja verkkosivut